Salgsbetingelser

Les våre sikre og trygge salgsbetingelser som gjelder ved handel på postkasse.no

Person- og kredittkortopplysninger

Les gjerne vår fullstendige personvernerklæring her.

Stansefabrikken oppbevarer personopplysninger slik som navn, adresse og e-postadresse på en forsvarlig måte. Dette er informasjon vi trenger for å levere varene til deg, samt for å kunne kontakte deg om forhold i forbindelse med vareutsendelsen.

Stansefabrikken selger ikke personopplysninger til tredjepart, og vi bytter eller videreformidler heller ikke slik informasjon med tredjepart.

Vi oppbevarer ikke kredittkortopplysninger utover det som er nødvendig for å sikre effektiv håndtering av eventuelle problemer med belastning, oppheving av reservasjon og kreditering.

Reklamasjoner, angrerett og returhåndtering

Mottakeren er ansvarlig for å kontrollere at leveransen og produktene er uskadd ved mottak av varene. Ved eventuelle problemer eller feil på leveransen må du sende en skriftlig beskjed per brev eller e-post så raskt som mulig. Se kontaktinformasjon og kontaktskjema: Kontakt oss.

Nedenfor er vanlige spørsmål og svar vedrørende returhåndtering. Hvis du ikke finner svar under er det fint om du tar kontakt slik at vi kan finne en god løsning så raskt som mulig.

• En vare mangler i leveransen
• Jeg har fått feil produkt
• Reklamasjon av ødelagte produkter
•  Leveransen var skadet under transport
• Jeg vil angre mitt kjøp / avbestille min ordre
• Jeg vil bytte et åpnet eller brukt produkt

1. En vare mangler i leveransen

Selv om vi jobber for å håndtere din bestilling så raskt og trygt som mulig, så kan problemer likevel oppstå. Hvis du mangler en vare i forhold til ordre-/leveringsbekreftelsen, og dette ikke skyldes at varen ble restnotert, bes du sende oss en skriftlig reklamasjon per brev eller e-post til post@stansefabrikken.no. Reklamasjonen må sendes senest 3 dager etter mottak av leveransen. Oppgi kundenummer, ordrenummer samt varenummer på varen som mangler.

Vi vil så raskt som mulig finne ut hva som har skjedd og rette opp eventuelle feil.

2. Jeg har fått feil produkt

Hvis du har fått feil produkt i din leveranse skal du sende oss en skriftlig reklamasjon per brev eller e-post til post@stansefabrikken.no senest 30 dager etter at du har mottatt leveransen. Oppgi kundenummer, ordrenummer samt varenummer på varen mottatt og varen du skulle hatt.
Sjekk alltid omgående at du har mottatt korrekt leveranse i henhold til din bestilling.

Ved reklamasjon mottatt senere enn 30 dager forbeholder Stansefabrikken seg retten til å nekte retur eller heving av kjøpet.

Alle kostnader til retur av feilsendt vare dekkes av Stansefabrikken.

3. Reklamasjon av ødelagte produkter

Kontakt kundeservice skriftlig per brev eller e-post til post@stansefabrikken.no og beskriv problemet så detaljert som mulig. Ved godkjent retur sender vi deg en melding om hvordan du skal gå frem for å returnere varen. Reklamasjon av ødelagte produkter skal skje innen rimelig tid etter at skaden ble oppdaget.

Etter godkjent retur sendes produktet til;

STANSEFABRIKKEN HOME AS
Øraveien 23
1630 Gamle Fredrikstad

Vi undersøker da skaden og sender omgående og senest innen 5 dager tilbake et nytt produkt såfremt varen er på lager. Hvis varen ikke finnes på lageret blir du kontaktet før videre håndtering.

4. Leveransen var skadet under transport

Når du mottar en sending, skal du undersøke om antall kolli stemmer, og at tilstanden er som forventet. Transportøren har ansvaret for våre produkter mens de er under transport – hvis varen er skadet, eller emballasjen er åpnet ved leveranse, må du si fra ved ditt utleveringssted når du henter pakken.  Dersom du har fått varer tilkjørt, må du registrere skaden hos sjåføren som leverer sendingen. Ta bilde om mulig. Ta kontakt med kundeservice hos transportøren, for å melde inn skaden. Skade må meldes innen 4 timer etter levering, regnet etter normal arbeidstid. Dersom varen ble levert kl 13.00 eller senere, er fristen for å melde inn skaden kl 09.00 neste arbeidsdag. Dette gjelder både ved henting på utleveringssted, og ved tilkjøring. Du vil da motta et saksnummer på mail. Send saksnummeret til e-post adresse post@stansefabrikken.no, sammen med bilde(r) av varen inkl emballasje, og vi vil ta kontakt med deg. Ta vare på emballasjen samt produktene til saken er ferdig behandlet.

5. Jeg vil angre mitt kjøp / avbestille min ordre

Hvis du angrer på ditt kjøp så gjelder angrerettloven.

Hvis du angrer på kjøpet rett etter bestilling skal du kontakte Kundeservice umiddelbart. Send en e-post til post@stansefabrikken.no og oppgi kundenummer, ordrenummer samt varenummer på varen du ønsker å avbestille. Vi vil deretter bekrefte at ordren er slettet.

Hvis vi allerede har sendt din bestilling kan du ikke avbestille varen, men du må returnere pakken til oss. Som kunde er du da ansvarlig for å betale returfrakten. Hvis du ikke henter ut din bestilling blir du belastet for kjøpet. Ta kontakt med kundeservice per brev eller e-post til post@stansefabrikken.no innen 14 dager fra du mottok produktet. Produktet må være uåpnet og ubrukt.

Når vi har godkjent at produktet er i uforandret stand tilbakebetaler vi kjøpesummen med tillegg av fraktkostnader innen 30 dager. Som kunde betaler du kun for returfrakten til oss. Det er viktig at returen emballeres godt slik at produktet er i uforandret stand når den kommer i retur til oss. Stansefabrikken tar ikke ansvar for leveranser til oss fra kunden. Vi anbefaler at returpakken sendes som pakkepost slik at du har full oversikt over hvor pakken befinner seg frem til vi mottar returen.

6. Jeg vil bytte et åpnet eller brukt produkt

Angreretten gjelder ikke hvis produkter er tatt i bruk, er skadet, når forpakningen er brutt eller når den på annen er måte modifisert.

Betaling med kort

Du betaler direkte fra vår butikk med ditt betalings- eller kredittkort. Vi aksepterer VISA og MasterCard, og betalingen er både enkel og helt gratis.

Betaling med VISA og MasterCard

Sikkerhet ved bruk av kort
Når du handler hos oss blir betalingen behandlet av DIBS, som er en sikker elektronisk betalingsløsning for Visa, MasterCard, American Express, Diners Club Card. Med DIBS har man de samme garantier og den samme trygghet som i den fysiske verden. Stansefabrikken hverken oppbevarer, eller ser noen kortopplysninger. Alt foregår online, med direkte autorisasjon av kjøper og selger. Betalingssidene er sikret med SSL og alle kortdetaljer er kryptert.Av sikkerhetsmessige grunner lagrer vi i butikken ikke ditt kreditkortnummer. Sikkerhet er noe vi tar svært alvorlig. Kundedata blir ikke delt eller solgt til tredje part, de oppevares ifølge Norsk lov

Når du legger inn en ordre blir det gjort en autorisasjon der det sjekkes at det er dekning på kortet. Beløpet du handler for blir reservert på kortet. Pengene blir først overført til Stansefabrikken når varene er ferdig pakket og klargjort for forsendelse. Stansefabrikken er juridisk ansvarlig for alle transaksjoner i nettbutikken.

Dersom du kansellerer bestillingen blir reservasjonen hevet og pengene frigjøres på kortet innen 2 til 5 virkedager.

Fraktkostnader:

Frakt opplyses i kassen når antall produkter er valgt.

Betalingsbetingelser

Stansefabrikkens salgs og leveringsbetingelser vedr. individuelt framstilte postkasseanlegg/tjenesteytelser.

 

§ 1. GENERELT

En hver leveranse finner sted mellom partene på grunnlag av avtale i henhold til nærværende salgs- og leveringsbetingelser. Kjøper opplyser navn, adresse, telefonnummer, mailadresse og leveringsadresse. Kjøper aksepterer at faktura og korrespondanse foregår pr. mail. Leveransens kosmetiske forskjeller berettiger ikke kjøper å returnere eller å oppheve kjøpet. Ved spesialbestillinger og individuelt tilpassede produkter har kunden angrerett fram til framstillingen/produksjonen av produktet starter. Kjøper aksepterer å motta nyhetsbrev og relevante tilbud per mail fra selger.

§ 2. ORDRE / ANNULERING- Postkasser, postkasseanlegg og tilbehør av disse

Selger bekrefter overfor kjøper ved bestillinger per mail – 30 dagers returrett fra ordrebekreftelse. Kjøper kan annullere ordren per mail til selger innen utløp av 14 dagers angrerett. Ved annullering vil kjøper opplyse selger om sin betalingsinformasjon, selger vil deretter tilbakebetale ordrebeløpet til kjøpers bankkonto. Selger aksepterer ordre per mail, og ordren vil påbegynne når betaling er oss i hende. Selger informerer om anslått leveringstid med forbehold om leveringsforsinkelser, som meddeles til kjøper per mail. Kjøpers ordre som allerede er bekreftet av selger og videreformidlet til vår leverandør kan ikke annulleres av kjøper.

§ 3. BETALING

Prisene er, hvis ikke noe annet er avtalt, utregnet i NOK ink. Mva. Selger forbeholder seg retten til å endre prisene. Kjøper betaler 100 % av ordrebeløpet innen 8 dager etter ordredato. Dette inkluderer mva, frakt og andre kostnader forbundet med produksjon av postkasseanlegg. Faktura sendes når ordren effektueres. Ved kjøp med betalingskort/bankoverførsel via nettbutikk betales hele ordrebeløpet ved ordreavgivelsen. Selger forbeholder seg eiendomsrett av varen inntil betaling har funnet sted med tillegg av påløpte renter og ekstra omkostninger. Kjøper er ikke berettiget til å motregne eller holde tilbake deler av kjøpesummen på grunn av motfordringer, med mindre dette ikke er skriftlig anerkjent av selger.

§ 4. REKLAMASJON

Selger viderefører produsentens reklamasjonsrett. Dette gjelder varens funksjon.

§ 5. LEVERING OG FORSINKELSE

En overskridelse av leveringstiden med 21 dager på grunn av selgers forhold, betraktes i enhver henseende som rettidig levering. Selger kan ikke forfølges så lenge man er innenfor overnevnte tidsramme. Med forbehold om at selger ikke er rammet av brann, arbeidskonflikt eller andre forhold som kan betegnes som ¨force majeure¨. I slike tilfeller vil leveringstiden utsettes med samme tidsramme som selger er utsatt for ¨force majeure¨.

Selger påtar seg ikke erstatningsplikt / tilbakebetaling i forbindelse med følgevirkninger på grunn av forsinket levering.

§ 6. FRAKT

Forsendelsen skjer med transportmidler som organiseres av selger. Leveringssted skjer til bekreftede leveringsadresse, fraktomkostninger dekkes av kjøper.

Fraktskader – kjøper skal ved levering se over varen og kontrollere at varen ikke har fått fraktskader før man kvitterer for varen. Er det skader på varen eller antall kolli ikke samsvarer med antall i fraktbrevet skal dette noteres på fraktbrevet. Skadede varer skal det aldri kvitteres for. Hvis ikke disse retningslinjer følges av kjøper frafaller retten til reklamasjon.

§ 7. MANGLER

Hvis kjøper skal påberope seg retten til erstatning / oppfølging ved mangler skal kjøper informere selger om dette skriftlig. Dette skal skje umiddelbart etter at mangelen er, eller burde vært oppdaget. Kjøper skal også gi en beskrivelse av hvor mangelen har forekommet. Hvis ikke kjøper reklamerer som anvist kan kjøper ikke forvente refundering/oppfølging. Har ikke kunden informert selger om eventuelle mangler innen 8 dager etter leveringsdato, kan ikke kunden påberope seg retten til refundering/oppfølging. Etter selgers valg vil mangler bli håndtert eller levert på nytt for selgers regning innen rimelig tid. Hvis selger krever det, skal kjøper umiddelbart etter reklamasjonen, for kjøpers egen risiko og regning, returnere den angivelige mangelfulle varen eller hele ordren til selger i original emballasje slik at varen(e) kan motstå alminnelig værpåvirkning. Selger forbeholder seg retten til kun å motta den angivelig defekte del. Utgifter til returneringen skal betales av kjøper.

Bytting: Varen byttes kun med tilsvarende varer og antall som er mottatt i retur, eller beløpet tilsvarende kjøpesum vil bli tilbakebetalt.

§ 8. MISLIGHOLD

Ved kjøpers mislighold er selger berettiget til å stanse ytterlige leveringer og fakturere i henhold til varens normale pris samt eventuelle omkostninger.

§ 9. ANSVARSBEGRENSNING

Et erstatningskrav overfor selger kan ikke overstige varens utsalgspris. Selger skal uten opphold, skriftlig opplyse kjøper, sett bort i fra at det inntreffer ¨force majeure¨ eller andre forhold som selger ikke er herre over.

§ 10. LOVVALG

Enhver uoverensstemmelse i forhold til en nærværende kontrakt, sett bort i fra at saken løses ved forlik, skal avgjøres etter norsk lov i retten.