Kan den elektroniske låsen hackes?

Moderne teknologi har gjort hverdagen enklere og mer effektivt, og elektronisk adgangskontroll er blitt en selvfølge i boliger, forretningsbygg, ved flyplassen og andre steder som krever sikker avlåsing. Det dukker gjerne opp spørsmål om denne type sikkerhet, og vi svarer her på det som gjelder våre postkasser.

Låsene i våre postkasser kommuniserer kryptert og det er brukt internasjonalt anerkjente standarder for kryptering av nøkler.

For å kunne hacke låsen må hackeren skaffe seg fysisk (ikke RFID) tilgang til selve kretskortet som sitter på innsiden av postkassen. Da vil alle andre brikker programmert for postkassen bli slettet. Eieren vil med andre ord merke det umiddelbart: Alle enheter som er programmert til å åpne låsen vil slutte å fungere.

Kopiering av nøkler

For å kunne kopiere nøkkelbrikkene må leseavstanden være maksimalt 5 cm for å lese av innholdet i brikken og kopiere det. Så en person med spesialkunnskap og onde hensikter må ha fått ubegrenset tilgang til nøkkelen for å kunne kopiere den.

Nøkkelbrikker på avveie utgjør en risiko, akkurat som mekaniske nøkler. Fordelen med en elektronisk lås er at mistede nøkkelbrikker kan slettes. Da kan disse ikke lenger brukes på postkassen. Dersom du mister vanlige mekaniske nøkler, så må hele låsen byttes for å være på den sikre siden.

Altså vil ingen kunne hacke eller kopiere nøkkelen uten at du merker det umiddelbart. Låsen kan resettes, og du får full kontroll igjen.

Sikkerhet

Vi er opptatt av sikkerhet, og samarbeider med autoriserte låsesmeder. Vi anbefaler alle å ha lås på postkassen. Den elektroniske låsen gjør det vesentlig enklere for deg å ha kontroll på posten din enn å benytte en postkasse uten lås.

Vi brukte disse produktene: